Chúc mừng Club đã đi vào hoạt động chính thức . Hy vọng anh em sẽ cùng nhau giúp Club ngày càng phát triển và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Club Mi Fan.