กดปิดไปแล้วพอเปิดมาก็เจออีก ไม่อยาก sync contact ทำอย่างไรได้บ้างครับ