Xiaomi redmi note 5a รองรับชาร์จเร็วไหมคับแล้วของเดิมมัน 5V 1A แล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้ที่สูงกว่ามันจะชาร์จเร็วขึ้นไหมครับ