อับเดท miui ล่าสุดเมื่อวาน หาเมนูไม่เจอแล้ว
แต่ก่อนอับเดทยังใช้ได้ปกติ