ผมเจอปัญหาว่าเวลาถ่ายรูปชิ้นงานชิ้นเล็กเช่น ดอกไม้ดอกเล็ก แล้ว Focus ไม่สามารถ Focus ได้ไป Focus ก้านหรือใบข้างหลังดอกไม้นั้นแทน

ผมลองแม้ว่าจะเพิ่ม-ลด ระยะระหว่างกล้้้องกับดอกไม่่่่่แล้วก็ตาม

ไม่ทราบว่าใครเจอปััญหานี้บ้าง แล้วแก้ได้อย่างไรครับ