Bản 3.2 dù đã cải tiến nhiều, đẹp hơn, nhiều lớp hơn nhưng vẫn chưa hợp lý.
Việc bố trí tin chính chỉ 1 dòng đầu tiên và nút "xem thêm" không gây chú ý chút nào. Có thể coi màn hình đầu tiên giống như trang nhất của tờ báo, cái gì hay nhất, nóng nhất, đáng quan tám nhất và mới nhất nên xuất hiện ở đây. Các chuên mục nên bố trí như menu, liệt kê sổ xuống danh sách diễn đàn sẽ thuận tiện hơn, gọn gàng hơn, dễ truy xuất hơn theo nhu cầu. Các thẻ "hot", "mới" và các mục khác rất lộn xộn, các chủ đề và thắc mắc, câu hỏi thành viên cứ lẫn vào nhau, rất khó để tìm kiếm thông tin chuyên biệt.