มีใครใช้Mi6 เวลาต่อไวไฟคลื่น 5ghz แล้วหลุดบ้างครับ แต่เวลาต่อ 2.4ghz ต่อได้ปกติ