อยากทราบที่ให้คำปรึกษาและที่ที่มีบุคลากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานหรือช่วยอธิบายเกี่ยวกับระบบหรือโปรแกรมการใช้งานที่ง่ายและเข้าใจเพราะตั้งค่าแร้วบางทีก้อใช้งานได้แต่บางทีก้อใช้ไม่ได้เลยอยากทราบจริงครับ..ไม่เข้าใจว่าต้องใช้งานของระบบยังไงช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับ..ขอบคุณมากนะครับ