Mi Max 2 ไลน์ไม่มีเสียงแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทุกอย่างปกติค่ะ ยกเว้นไม่มีเสียง
ได้มีการจัดตั้งค่า การแจ้งเตือนทั้งตัวเครื่องโทรศัพท์ และ app line แล้ว

อ่านจากบางความคิดเห็นแนะนำให้โหลด line version เก่าที่ไม่ได้อยู่ใน play store มาใช้  แต่เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของตัวเครื่อง

รบกวนช่วยแนะนำ
ขอบคุณมากค่ะ