Màn hình của mình có một dãy sáng nằm giữa màn hình nhìn rõ khi hiển thị màu trắng hoặc các màu tươi nhưng không thấy khi hiển thị màu đen máy mìn bị gì vậy