ts khi có tin nhắn messenger nó k hiện cái tin nhắn ảo lên màn hình nhỉ. redmi4x