Mn ơi có cách nào chỉnh mess vuông về tròn ko
Hay là chinh s cho hình vuông nó bằng ko chứ thấy có viền ngứa mắt quá