ลบรูปกับคลิป app ที่ไม่ใช้ไปเยอะแล้ว ยังขึ้นเตือนอยู่เลย ต้องแก้ไขอย่างไรนะคะ