Android 11 giật tung nóc, không biết 12 sẽ cải thiện thế nào đây