ไม่รู้จะลงทำไมลงเพราะอยากได้คอย คอยมีไว้ทำไม แล้วถ้าเราอยากส่งคอยให้คนที่เราอยากให้ทำได้ปะ