ต้องลบขยะเคลียแรม รอมทุกครั้ง.
บางครั้งมันก้อน่าเบื่อ กับการเชื่อมต่อ
สัญญาณ..ขอคำชี้แนะครับ