Các bác giúp e với máy đang dùng bình thường ko bit cấn phím nào đưa về chế độ an toàn e tắt nguồn mở máy lại thì thoát ra chế độ đó nhưng màn hình cứ chớp liên tục thông báo goole e phải vào cài đặt cho cửa sổ màn hình chậm lại mới chụp màn hình dc đưa thông tin cho mấy bác xem giúp cho hết dùm e thank