hết pin thì sạc thôi. sạc nhiều vì dùng nhiều mà dùng nhiều thì nên mua nhiều máy :)