ai biết ẩn thư mục trên POCO X3 NFC không vây.máy mình chỉ có tùy chọn khóa ứng dụng không có tùy chọn ẩn ứng dụng.máy mình chạy MIUI Global 12.0.1. ai biết và làm đuọc xin chỉ với