สอบถามค่ะ  การแก้ไขกรณี  device locked.  นี่แก้ไขด้วยตัวเองได้ไหมค่ะ  ไม่ไปที่ศูนย์ได้ไหม พอจะมีวิธีไหมค่ะ