1. ภาพถ่ายแบบ พาโนราม่า2. ภาพถ่ายในที่แสงน้อย3. ภาพถ่ายมาโคร กลางแจ้ง