มีใครเป็รแบบผมบ้างครับโทรศัพท์ผม redminote9s ram6 rom 128 แต่เล่นcookierun kingdom แล้วมีกระตุกเป็นบางช่วง คือ เป็นที่โทรศัพท์ผมเองหรือเป็นที่เกมครับ