เล่นอยู่ แล้วมันขึ้นมาแบบนี้ เป็นเพราะอะไร แก้ไขยังไงค่ะ