1897386965
bạn tắt chạy nền những ứng dụng k cần thiết, tắt bong bóng chat, nó có bảng thống kê đấy, nếu do màn hình và hệ thống thì nên giảm tốc độ làm tươi mới lại

màn.có 60hz mà