mình bấm vào xoá bộ nhớ mới thoát đc? Game turbo bản 1.1.3(đang sài trên máy xiaomi redmi note 5a)