เรื่องการเมือง เรื่องธุรกิจของพวกเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับผู้บริโภค..เราเสียตังค์ซื้อมาก็หวังความคุ้มค่าจองเราและประโยชน์ที่ควรได้ไม่ตัดโน่นนี่บริการภายหลัง และได้รับการพัฒนาเท่าๆ หรือทัดเทียมแบรนด์อื่นๆ  ดังนั้นต้องขัดเจนตามที่ใครๆเป็นห่วง