เผลอไปลบรูปลงในถังขยะ พอจะไปนำกลับมา ถังขยะไม่มีรูปที่ลบครับ