Dự là mình đi bơi. nhưng nó không thống kê được phần tiêu hao năng lượng của mình miband 5 bản mới nhất. không biết vì s nhỉ ???