อยากให้เปิดขาย ธีม. นอกประเทศ จีน คล้ายๆๆ. ชื้อ สติกเกอร์ ธีม ในลาย