con Redmi 4x cũ của em cũng bị y vậy . lắp qua con note 8 sống sánh ào ào mà lắp qua con 4x là nó ko nhận.