Khi chơi game muốn xem thanh thông báo pin hay xem giờ, thì phải kéo ra hết mới xem được, còn không thì chữ nó sẽ chuyển về màu đen sẽ không thấy được
Có ai giống mình không?