คือแบตมันเสื่อม ท่านไดที่ทราบช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ