15031985 gửi lúc 2020-10-12 09:53:33
rom eu thuần Xiaomi hả bạn.có ghi âm cuộc gọi ko..
bạn đang dùng ah

trình gọi điện nhắn tin của mi cả, có ghi âm tự động