Em đang cần xác con mi a1 còn màn hình xài dc. Giá hữu nghị 200k. E đang vọc vạch rã con mi a1 giờ tìm cái màn hình ráp lại là ok.