ใส่รหัสก็ถูกแต่ไม่ผ่านต้องทำยังไงครับไปแก้ได้ทุีไหนผมอยู่จังหวัดนคคราชสีมา