Ae chơi LQMB có bị như mk ko, chơi đc 2 vẫn là tối màn hình lại.