ผมใช้ Note 9ถ่ายสโลว์โมชั่นแล้วส่งให้เพื่อน(iphonex)กลายเป็นไม่สโลว์โมชั่น เพราะอะไร?แก้ไขยังไงครับ?