"ผมไม่ใช่คนดีเเละ - ก้อไม่ได้เป้นคนเลว"
#ฝากไว้ให้คิด...