Tầm tháng nay, đèn thông báo vẫn nháy cả ngày khi k có thông báo đến. Tốn pin quá, có ai biết cách khắc phục k ạ?