đt mik sao tải vgvd k đc vậy mn dù dung lượng còn hơn 6g