redmi7 ใช้มาจะปีแล้วทัชสกรีนไม่ค่อยติดเป็นหน้สจอฝั่งซ้ายของเครื่อง แล้วเวลาปิดแล้วเปิดใหม่อาการจะหายทัชได้ปกติ แตาพอเล่นไปนานๆทัชจะรวนอีก มีใครพอแก้ได้ไหมครับ ล้างเครื่องแล้ว หาวอธี คาลิเบตแล้วก็ไม่ได้ผล ช่วยทีครับขอร้องไม่อยากให้เป็นภาระพ่อกับแม่