เมื่อก่อนเข้าหน้าข่าวภาษาอังกฤษgoogleจะแปลเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัต ตอนนี้ขึ้นแต่ว่าไม่สามารถแปลหน้านี้ได้ ต้องแก้ยังไงคะ