Bản update mi8. Này khiến máy m sim 2 bị rớt sóng hoắc rất yếu dù đang lẽ ra no phải full. Có ai bị k ạ