คือคอนแทคเลน ที่สามารถใช้แทนสมาทโฟนแต่มันก็ทำได้ยากมากแต่ถ้ามีคงดี