คือผมลองเอาsd cardมารวมกับความเครื่อง ความจำลดจาก16GBเหลือ8 แถมติดลบ