Senantiasa bersyukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kepada kita