build sản phẩm cho tốt cái đã. ko phải chê chứ xiaomi build mấy dòng redme kém quá