Diri sendiri yang menentukan hidup di antara kebahagian dan keterpurukan,,,,