หากใช้เล่นเฟซบุ๊คบุ๊คไปสักพัก ประมาณ 15 นาที  มักจะเด่งออกอัตโนมัติครับ