ตามหัวข้อ พอดีว่าผมทำงาน แต่ไม่รู้ว่าเเอปตัดต่อไหนดี >v<